top of page

OFICIÁLNE

POZOR: V prípade pochybností platí nemecká verzia.

Informačná povinnosť podľa §5 zákona o elektronickom obchode, §14 zákonníka spoločnosti, §63 obchodných predpisov a povinnosť zverejňovať informácie podľa §25 zákona o médiách.

Eurocrop GmbH
Anton Hanl Str. 8d,
3300 Amstetten,
Rakúsko

Predmet spoločnosti: obchodovanie so surovinami


DIČ: AT U68233707
Číslo obchodného registra: FN 404088y
Súd v obchodnom registri: LG St. Pölten
Sídlo spoločnosti: Amstetten

Tel.: +43 664 35 82 973
E-mail: office@eurocrop.com

Zadávateľský štát: Rakúsko

Výkonný riaditeľ:
Ing. Mag. Josef Ritt

Zdroj: Vytvorené pomocou generátora odtlačkov zo stránky firmenwebseiten.at v spolupráci s medwell24.at

Riešenie sporov EÚ

V súlade s nariadením o riešení spotrebiteľských sporov online (nariadenie o riešení sporov) by sme vás chceli informovať o platforme riešenia sporov online (platforma OS).
Spotrebitelia majú možnosť podať sťažnosť na platformu Európskej komisie na riešenie sporov online na adrese http://ec.europa.eu/odr?tid=221130472 . Potrebné kontaktné údaje nájdete vyššie v našom právnom oznámení.

Chceli by sme však zdôrazniť, že nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa na konaniach na urovnanie sporu pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou.

Zodpovednosť za obsah tejto webovej stránky

Neustále vyvíjame obsah tejto webovej stránky a snažíme sa poskytovať správne a aktuálne informácie. Bohužiaľ nemôžeme prijať zodpovednosť za správnosť všetkého obsahu na tomto webe, najmä za obsah poskytnutý tretími stranami.

Ak spozorujete problematický alebo nelegálny obsah, okamžite nás kontaktujte, kontaktné údaje nájdete v tiráži.

Zodpovednosť za odkazy na tomto webe

Naše webové stránky obsahujú odkazy na iné webové stránky, za ktorých obsah nezodpovedáme. Podľa § 17 EKG nezodpovedáme za prepojené webové stránky, pretože sme o nezákonných činnostiach nič nevedeli, nezaznamenali sme ich, a ak by sme sa o nezákonných činnostiach dozvedeli, okamžite by sme ich odstránili.

Ak si všimnete nelegálne odkazy na našej webovej stránke, kontaktujte nás, kontaktné údaje nájdete v právnom oznámení.

Zmienka o autorských právach

Na všetok obsah tejto webovej stránky (obrázky, fotografie, texty, videá) sa vzťahujú autorské práva. V prípade potreby budeme zákonne stíhať neoprávnené použitie častí obsahu na našom webe.

Fotoúvery

Obrázky, fotografie a grafiky na tejto webovej stránke sú chránené autorskými právami.

Práva na obrázok patria nasledujúcemu grafikovi, nasledujúcemu fotografovi a spoločnosti:

bottom of page